Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin

Behandling

Bedömning av samband mellan sjukdom/besvär relaterat till arbets- och miljömedicinska exponeringar

Metoder

Specialistkompetenta läkare, yrkeshygieniker, beteendevetare, miljösköterskor och ergonom; eget laboratorium för miljöundersökningar och avancerade kemiska analyser.

Klinikens arbets- och miljömedicinska kunskaper och erfarenheter är en förutsättning för bedömning av samband mellan aktuell sjukdom och tidigare exponeringar

Indikationer

Sjukdom/besvär som kan påverkas (orsakas eller förvärras) av arbets- eller boendemiljö t ex luftvägs- och lungsjukdomar, vibrationsskador, maligna sjukdomar, stressrelaterad utmattning. Undantagen gäller hudproblem, som alltid handläggs av Hudkliniken och bullerskador, som handläggs av Audiologen

Behandlingsresultat

Utredningarna syftar till att identifiera och vid behov förebygga skadliga miljöfaktorer och att för särskilt känsliga personer reducera negativa effekter av exponering

Väntetider

<1 månad

Rutiner

När misstanke finns om att sjukdomen/besvären beror på eller försämras av förhållande i arbets- eller boendemiljön och där detta inte kan hanteras lokalt.


Sidan granskades den 13 augusti 2018

Innehållsansvarig: Håkan Löfstedt

Publicerad av Karin Stenström