Gastroenterologi

Metoder

Gastroskopi, koloskopi, rektosigmoideoskopi, gastrostomi (PEG), anorektal tryckmätning, esofagustryckmätning och 24-tim pH registrering.

Indikationer

Barn med diagnos eller mistänkt diagnos inflammatorisk tarmsjukdom, celiaki, Mb Hirschprung och gastroesofageal reflux bl a. Utredning och behandling av tarmblödning, förstoppning, diarre, buksmärtor, ätstörning bl a.

Behandlingsresultat

Deltar SWIBREG register för inflammatorisk tarmsjukdom och Celiakiregistret.

Väntetider

<1 månad

Rutiner

Prolemets/diagnosens art bestämmer när patienten ska komma. Vid 24-tim pH registrering ska syrahämmande medicin utsättas minst en vecka innan. Förberedelsena är olika beroende på  vilken undersökning/behandling som är aktuell. Skriftlig informationsmaterial finns utarbetat och skickas med kallelsen.

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Eva Lindberg

Publicerad av Ulrika Friberg