Allvarliga ospecifika symtom, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder allvarliga ospecifika symtom enligt det standardiserade vårdförloppet, SVF

Läs hela vårdförloppet för allvarliga ospecifika symtom på webbplatsern för RCC


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning

Inför remiss till Diagnostiskt centrum/medicinmottagning 6, informera om att det finns anledning att misstänka cancer, vad som händer i nästa steg och vilka väntetider patienten kan förvänta sig.

Remissen till Diagnostiskt centrum/medicinmottagning 6 ska innehålla:

 1. Anamnes, ange särskilt:
  - allmän sjukdomskänsla,
  - uttalad trötthet,
  - aptitlöshet,
  - större oavsiktlig viktnedgång,
  - långvarig feber,
  - smärtor,
  - patologiska laboratorievärden, t ex lågt blodvärde, förhöjt alkaliskt fosfatas, förhöjd Sänka eller förhöjt kalcium,
  - markant ökning av antalet kontakter med hälso- och sjukvården,
  - markant ökning av läkemedelskonsumtionen.

Där misstanken har väckts ska nedanstående utföras:

 • Fördjupad anamnes som särskilt omfattar:
  - Ärftlighet
  ­- Tidigare cancersjukdom
  - ­Alkohol- och tobaksanamnes
 • Status, särskilt:
  - Inspektion av munhåla och hud
  ­- Palpation av buk, leder, lymfkörtlar, bröstkörtlar, testiklar, rektum.
  - Hjärt- och lungstatus.
 • Temperatur, vikt, längd.
 • Provtagning:

Hb, PK, TPK
B12
folat
ferritin
SR
CRP
natrium
kalium

kreatinin (eGFR)
korrigerat kalcium/joniserat kalcium
albumin
glukos
bilirubin
ALAT
alkaliskt fosfatas

LD
fraktionerade proteiner i serum och urin (t ex u-elektrofores och s-elektrofores)
TSH
PSA
urinsticka

 • Eventuellt riktad undersökning, t ex lungröntgen eller gynekologisk undersökning, omdet inte fördröjer förloppet.

Syftet med undersökningarna är att identifiera bakomliggande orsak för att kunna genomföra sjukdomsspecifik utredning eller behandling, eller att skapa underlag till remiss till utredning.

2. Aktuella kontaktuppgifter för patienten inkl mobiltelefonnummer.

Kontaktuppgifter

Remissen ska märkas: Diagnos/fråga: Standardiserat vårdförlopp allvarliga ospecifika symtom?, och ska faxas samma dag, alternativt skickas med rörpost.

Diagnostiskt centrum/medicinmottagning 6
Fax 019–602 38 28.

Koordinator SVF- allvarliga ospecifika symtom
Telefon 019–602 00 31

Telefontider
Måndag–torsdag kl 8.00-15.30
Fredag kl 8.00–15.00
Lunchstängt kl 12.00–13.00

Kontaktsjuksköterska
telefon 019–602 02 35
Telefontider:
Måndag–torsdag kl 07.30–15.30
Fredag kl 07.30–14.00
Lunchstängt kl 12.00–13.00

Om det finns medicinska tveksamheter eller frågor går det bra att ringa och diskutera.
Kontakta i första hand koordinatorn
Telefon 019-602 00 31


Standardiserat vårdförlopp - allvarliga ospecifika symtom, förkortad version för alla remittenter (RCC)

Patientinformation (RCC)


Övriga instruktioner


Sidan granskades den 5 juni 2017

Innehållsansvarig: Chariklia Lempessi

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren