Detektering av HPV

Bakgrund

Humana papillomvirus (HPV) är ett dubbelsträngat DNA-virus, som infekterar epitelceller och kan orsaka vårtbildning eller cellförändringar med risk för cancerutveckling. Det finns ett hundratal olika HPV-typer beskrivna, varav vissa infekterar huden och andra slemhinna. Ungefär 15 typer anses kunna orsaka cancer och dessa benämns högrisk HPV. De vanligaste högrisktyperna är HPV-16 och HPV-18. Till lågrisktyperna räknas HPV-6 och HPV-11 som främst ses vid kondylom eller papillom

Anogenital HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen. De flesta HPV-infektioner läker dock ut inom två år, ofta utan att ha orsakat symptom.
Såväl vanliga hudvårtor (främst i åldersgruppen 5-20 år) som flata eller exofytiskt växande kondylom i ano-genitalsfären tillhör de kliniska manifestationer som kan ses. Ovanligare är kondylom i öga (konjunktiva) eller i larynx eller trachea.

Hos vissa individer blir infektionen persistent, vilket kan leda till cancerutveckling. Livmoderhalsen tycks särskilt känslig för HPV-infektion. Man anser att praktiskt taget all livmoderhalscancer är orsakad av en persistent högrisk HPV-infektion. Den vanligaste histopatologiska formen är skivepitelcancer, men även adenocarcinom förekommer (10-15%, främst orsakade av HPV-18). HPV kan även orsaka annan anogenital (vulva, vagina, anal och penis) cancer hos kvinnor och män. Även vissa fall av cancer i munhåla och svalg har associerats till högrisk HPV-infektion.

Analys/metod

För att detektera HPV används realtids-PCR med typ-specifika primers som riktar in sig på E6 och E7-generna. Analysen kan detektera 14 olika HPV-typer, (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) och en kontrollgen (beta-globulin). De 15 olika proberna är inmärkta med FAM eller VIC och kombinerade i 8 olika duplex-reaktioner.

Provmaterial

Vätskebaserad cytologi, färsk eller formalinfixerad vävnad.

Remiss

Remiss Molekylärpatologi

Svarsrutiner

Analysen utförs en gång i veckan.

Pris

Se prislista


Sidan granskades den 23 december 2011

Innehållsansvarig: Mats G Karlsson

Publicerad av Susanne Claesson

Relaterade länkar:

Kontakta oss:

Molekylärbiolog, PhD

Gisela Helenius

Tfn. 019-602 36 45


Laboratoriemedicinska
länskliniken
Patologi
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro