Mitralisklaff

De vanligaste tillstånden som kräver mitralisklaffkirurgi är idag prolapssjukdomar i klaffen ledande till mitralisinsufficiens. En mindre andel av sjukdomspanoramat utgörs av reumatiska klaffsjukdomar med mitralisstenos.

Tekniker

Kärlthoraxkliniken på USÖ har sedan 1996 bedrivit reparativ mitralisklaffkirurgi, s.k. mitralisplastik, och detta utgör den dominerande metoden idag – ca 80 % av  mitralisklaffkirurgin utgörs av mitralisplastiker, och den återstående andelen av patienter erhåller en klaffprotes. Mitralisplastik innebär att den egna klaffapparaturen bevaras, med bättre myokardfunktion och minskat behov av antikoagulantia som resultat. På kliniken används ett flertal metoder för korrigering av främre och bakre prolaps, och resultaten är mycket goda. I samarbete med Linköpings Universitetssjukhus introduceras nu också miniinvasiv mitraliskirurgi på kliniken.


Sidan granskades den 18 juni 2013

Innehållsansvarig: Anders Ahlsson

Publicerad av Lenore Haugland