Laserbehandling

Laserkirurgi

Laserverksamheten vid USÖ har bedrivits sedan början av 90 talet, här behandlas patienter i alla åldrar. Vi bedömer kärlmissbildningar och har ett etablerat kontaktnät med flera kliniker, både inom USÖ och på andra universitetssjukhus, för omhändertagande av patienter med svåra diagnoser. Barn behandlas som regel i narkos.

Eldsmärken

0.3- 1 % av nyfödda har eldsmärken. Färgämneslaserbehandling i narkos påbörjas vid 6 -12 månaders ålder. Vid ögonnära eldsmärken ska en ögonutredning göras. Vi har ett etablerat samarbete med ögonkliniken och kan erbjuda tryckmätning vid samma tillfälle som laserbehandlingen. Separat remiss för detta till ögonkliniken USÖ.

Hemangiom

Ses hos 10 % av nyfödda och 25 % av prematurfödda. Vi har erfarenhet av att behandla olika typer av hemangiom. Laserbehandling kan utgöra en del av behandlingen. I de fall där peroral behandling krävs sker detta i samarbete med barnläkare vid USÖ eller remitterande landsting.

Tuberös skleros

Är en ovanlig sjukdom med en incidens på 1/10 000 födda. Symtom från flera olika organ är vanliga. Olika typer av hudförändringar är det vanligaste symtomet och förekommer hos 90% av patienterna. Angiofibrom i ansiktet och periunguinala fibrom på fingrar och tår behandlas med CO2 laser. Laserbehandling sker vanligtvis i narkos.

Strålningsdermatit

Efter strålning av bröst vid bröstcancer uppstår initialt en dermatit, följd av en utveckling av grova teleangiektasier. Laserbehandling av dessa ger ett minskat obehag och bättre kosmetik. Vi har god erfarenhet av att behandla detta tillstånd med VPW-laser (Versapuls).

Rhinophyma

Irreversibel hypertrofi av näsans mjukdelar på grund av rosacea kan leda till oregelbundna druvliknande förändringar. Detta tillstånd kan behandlas med CO2 laser. Behandlingen sker i lokalbedövning. 

Övriga diagnoser

En bedömning för att se om laserbehandling är lämplig görs alltid först.

  • Mb Osler runt mun och naglar (förändringar i öron-näsa halsområdet tas om hand av öronläkare med laserkirurgisk vana)
  • Kraftiga missprydande teleangiektasier vid exempelvis SLE, sklerodermi, rosacea eller familjär essentiell teleangiektasi
  • Neurofibrom i huden
  • Mb Darier
  • Mb Hailey-Hailey
  • Verrucösa naevi
  • Ärr
  • Lymfangioma cirkumscriptum

 

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Maria Palmetun-Ekbäck

Publicerad av Ulrika Friberg

Länkar

Laserkirurgi

Kontaktansvarig överläkare:

Maria Palmetun-Ekbäck