Kontakta oss:

Vxl. 019-602 10 00

Tf läkarchef/överläkare

Eva Szabo

Mottagningssjuksköterskor Övre gastrosektionen

Kerstin Bonnevier-Pettersson
Linnea Sundström
Anna Stenberg
Jenny Gustafsson