Smärta

Ryggmärgsstimulering är en behandlingsmetod vid svåra, lokaliserade smärttillstånd när andra metoder inte ger önskad effekt och/eller oacceptabla biverkningar. Alla svåra smärttillstånd går dock inte att behandla med ryggmärgsstimulering och många patienter har endast delvis smärtstillande effekt av behandlingen. Dorsal Column Stimulation (DCS) och Spinal Cord Stimulation (SCS) är två benämningar för ryggmärgsstimulering.

Elektriska signaler från en inopererad impulsgenerator (IPG) sänds till de ryggmärgssegment där en elektrod är placerad. Epidural elektrod kan läggas in på önskad nivå t ex cervikalt, thorakalt eller lumbalt för att med elektrisk stimulering nå det smärtsamma området. Patienten uppfattar den elektriska stimuleringen som en i bästa fall behaglig, pirrande känsla i de områden där han/hon har smärta. IPG:n programmeras individuellt och patienten styr därefter sin behandling själv med hjälp av en fjärrkontroll.

Nya stimuleringstekniker såsom högfrekent stimulering eller täta impulser som upprepas, s k burst-teknik, innebär att fler patienter än tidigare kan ha god smärtlindring av ryggmärgsstimulering. De huvudsakliga indikationerna för ryggmärgsstimulering är: Neuropatisk smärta, ben- och ryggsmärtor efter ryggkirurgi, ischemisk smärta (claudicatio, angina pectoris), fantomsmärta efter amputationer, komplicerad smärta med eller utan nervskada i armar och/eller ben (CRPS).

Utredning

Remiss kommer till SCS-mottagningen från rehabmedicinska kliniken, USÖ eller smärtenheten i Lindesberg. Beslut är då redan taget att patienten är lämplig att prova SCS och det som bedöms hos SCS-mottagningen är möjligheten att lägga elektrod utifrån anatomi och vilken typ av stimulering/system som skulle passa bäst för patienten. Dessa beslut tas gemensamt av sjuksköterska på SCS-mottagningen och operatör. Om patienten är aktuell blir nästa steg ett nybesök för att få information av sjuksköterska. Om patienten är intresserad sätts denna upp på väntelista för testelektrod. Om det finns frågetecken tas patienten upp på smärtronden.


Sidan granskades den 13 april 2018

Publicerad av Eva Overmeer