Behandling av makuladegenerationer

Metoder:

Sedan 2006 erbjuds behandling med anti-VEGF-preparat (kärltillväxthämmande medel) som injiceras intravitrealt).

Vissa patienter som inte är lämpade för anti-VEGF-behandling eller som behöver kombinationsbehandling erbjuds PDT-behandling (fododynamisk behandling med Visudyne).

Innan behandling ges utförs OCT-undersökning, fluoresceinangiografi och ICG-angiografi för att man ska ha en diagnos och subdiagnos innan behandlingen inleds.

Alla patienter registreras i makularegistret som är ett nationellt kvalitetsregister för behandling av makuladegenerationer.

Indikationer:

Exsudativa makuladegenerationer som verifierats med fluoresceinangiografi.


Sidan granskades den 9 maj 2018

Innehållsansvarig: Ingrid Johansson

Publicerad av Louise Rosén

Kontakta oss:

Remiss till läkare på ögonklinikens medicinska retinamottagning.

Vid behov telefonkontakt:

Vxl. 019-602 10 00