Övrig vitreoretinalkirurgi

Innefattar:

  • Dropped nucleus samt komplikationer i samband med kataraktkirurgi
  • Endoftalmit
  • Kirurgisk behandling av diabetes komplikationer
  • Makulakirurgi
  • Näthinneavlossning inklusive PVR
  • Vitrektomi vid glaskroppsblödning av annan genes än diabetes.
  • Vitreoretinal kirurgi hos barn

Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Sven Crafoord

Publicerad av Ulrika Friberg