Foniatriska utredningar och behandlingar

Se vidare information om:

  • Stämbandsmedialisering
  • Botoxbehandling
  • Utredning av velofarygeal insufficiens/öppen nasalitet

Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Anders Westerborn

Publicerad av Ulrika Friberg

Kontakta oss:

Tel. 019-602 10 00

Kent Nordqvist