Impotens och inkontinens

Urologiska implantat

Indikationer:

Grav urininkontinens hos män och kvinnor som ej blir symtomlindrade på annan behandling. De flesta patienter har tidigare behandlats p g a prostatacancer (total prostatektomi/strålbehandling), även vid neurologisk sjukdom (t.ex. spinalskadada) kan artificiell sfinkter övervägas.

Vid svår erektil dysfunktion kan penisimplantat, antingen semirigida stavar eller inflatibelt implantat övervägas.

Metoder:

Inkontinens: Vi använder oss av AMS 800 implantat, operationen sker i narkos med patienten i benstöd. De flesta patienter skrivs hem dagen efter operationen. Aktivering av systemet 4 veckor postoperativt i samband med besök på vår dagavdelning.

Impotens: Vi använder AMS implantat, antingen semirigida stavar eller inflatibelt implantat (Ambicore eller AMS 700). Operationen sker i narkos med patienten i planläge. De flesta patienter kan skrivas ut 2-4 dagar postoperativt då smärtsituationen är under kontroll. Instruktion om hur patienten skall använda implantatet ges i samband med återbesök efter 6-8 veckor, då såret är läkt och svullnaden avtagit.

Rutiner:

Patienten kommer in dagen innan operation. I allmänhet 1-3 dagars vårdtid. C.a 4 veckors sjukskrivning.


Sidan granskades den 29 maj 2018

Innehållsansvarig: Beata Persson

Publicerad av Elin Sjödin

Kontakta oss:

Överläkare Beata Persson

Vxl. 019-602 10 00