Impotens och inkontinens

 

Urologiska implantat

Metoder:

Vid inkontinens efter bl.a radikal prostatektomi men även av neurogen karaktär (t.ex. spinalskadade) kan artificiell sfinkter övervägas.
Vid svår erektil dysfunktion kan penisimplantat, antingen semirigida eller inflatibla övervägas.

Indikationer:

Urininkontinens hos kvinnor och män som ej blir adekvat på annan behandling. Implantat vid svårbehandlad erektil dysfunktion hos män.

Rutiner:

Patienten kommer in dagen innan op. I allmänhet 1-3 dagars vårdtid. C.a 4 veckors sjukskrivning.


Sidan granskades den 11 januari 2011

Innehållsansvarig: Malcolm Carringer

Publicerad av Anita Pettersson

Kontakta oss:

Öl Malcolm Carringer

Vxl. 019-602 10 00