Peniscancer

Här presenteras våra behandlingar inom peniscancer och hur anmälan till nationell MDK för peniscancer går till. Se länkar till vänster på sidan.

Vid remiss till Urologiska kliniken för misstänkt eller konstaterad peniscancer så önskar vi att fotografier bifogas, detta för att påskynda handläggningen.

För mer information hänvisas till Region Örebro Läns hemsida: www.regionorebrolan.se/peniscancer

Sidan granskades den 28 mars 2017

Innehållsansvarig: Peter Kirrander

Publicerad av Elin Sjödin

Kontakta oss:

Peter Kirrander
Tel: 019-602 10 00