Prostatacancer

Metoder:

Kurativt syftande behandling/aktiv övervakning vid lokaliserad prostatacancer. Liksom heltäckande, modern palliativ behandling av mer avancerade stadier av sjukdomen.

Urologkliniken har en väletablerad forskningstradition inom prostatacancerområdet och har även forskningssamarbete med såväl nationella som internationella nätverk, bl.a. Harvarduniversitet i Boston.

Indikationer:

Behandling av prostatacancer i alla stadier

Rutiner:

Vi är anslutna och arbetar aktivt i nationella prostatacancerregistret och följer de nationella riktlinjerna för prostatacancervård.

 


Sidan granskades den 8 augusti 2018

Innehållsansvarig: Ove Andrén

Publicerad av Ulrika Friberg

Kontakta oss:

Verksamhetschef Ove Andrén

Vxl. 019-602 10 00