Urethra strikturer

 

Öppen urethraplastik

Metoder:

Både avseende främre och bakre strikturer brukar intern uretrotomi vara första behandlingen. Denna operation är dock behäftad med hög recidiv risk. Många experter anser att man vid recidiv bör utföra en öppen urethroplastik.

Indikationer:

Vid recidiv efter intern urethrotomi. Vid primära traumatiska strikturer.

Rutiner:

Pat läggs i allmänhet in dagen före operation.

Vårdtid 3 dagar. Sjukskrivning 2-4 veckor.


Sidan granskades den 11 januari 2011

Innehållsansvarig: Malcolm Carringer

Publicerad av Anita Pettersson

Kontakta oss:

Öl Malcolm Carringer

Vxl. 019-602 10 00