Urethra strikturer

Öppen urethraplastik

Metoder:

Både avseende främre och bakre strikturer brukar intern uretrotomi vara första behandlingen. Denna operation är dock behäftad med hög recidiv risk. Många experter anser att man vid recidiv bör utföra en öppen urethroplastik.

Indikationer:

Vid recidiv efter intern urethrotomi. Vid primära traumatiska strikturer.

Rutiner:

Pat läggs i allmänhet in dagen före operation.

Vårdtid 3 dagar. Sjukskrivning 2-4 veckor.


Sidan granskades den 8 augusti 2018

Innehållsansvarig: Beata Persson

Publicerad av Ulrika Friberg

Kontakta oss:

Öl Beata Persson

Vxl. 019-602 10 00