Urinblåsecancer

Cystektomi och urindeviation

Behandlingsområde:

I allmänhet vid invasiv urinblåsecancer.

Metoder:

Hos personer över 70 år i allmänhet sk Bricker deviation. Män under 70 erbjuds ortotopt blåssubstitut enl Studer. Hos kvinnor utför ej kliniken ortotopa blåssubstitut. Hos kvinnor under 70 år kan kontinent urindeviation erbjudas i utvalda fall.

Indikationer:

Invasiv urinblåsecancer. Recidiverande gynekologisk cancer i selekterade fall. Urindeviation utan cystektomi vid benign inkontinens.

Rutiner:

Samtliga dessa patienter läggs in dagen före op. Vårdtid i allmänhet ungefär 2 veckor. Sjukskrivning beroende på arbete, förlopp etc dock oftast 3-6 månader.

 


Sidan granskades den 8 augusti 2018

Innehållsansvarig: Tomas Jerlström

Publicerad av Ulrika Friberg

Relaterade länkar:

Kontakta oss:

Öl Tomas Jerlström

Vxl. 019-602 10 00