Kirurgiska kliniken

Kirurgiska kliniken

Kirurgiska klinken ansvarar för länsdelskirurgin inom eget upptagningsområde, länskirurgin för Örebro län, och viss högspecialiserad vård för regionen.

Högspecialiserat område är obesitaskirurgi.

Forskningsfokus ligger på de högspecialiserade områdena, och på epidemiologiska studier vid bröstcancer, utveckling av behandlingen vid cancer recti samt metabolism och inflammation vid kirurgisk sjukdom och kirurgisk åtgärd.

Kliniken har en god akademisk förankring genom professur vid Örebro universitet.


Sidan granskades den 3 januari 2018

Innehållsansvarig: Peter Flodström

Publicerad av Marianne Janmark

Kontakta oss:

Verksamhetschef

Peter Flodström 

Bröst-, endokrinsektionen

Läkarchef
Leszek Kulalski
019-602 12 26

Kolorektalsektionen

Tf läkarchef 
Bayar Baban 
019-602 02 91

Övre gastrosektionen

Tf läkarchef
Eva Szabo
019-602 46 33