Högspecialiserade områden

På USÖ sker en målmedveten satsning på att bredda och utveckla den högspecialiserade vården. Ögonsjukvård är ett område vi kraftsamlar kring och där utvecklingen är stark.

Ögonkliniken på USÖ har länge tillhört de främsta i landet. Idag finns man i frontlinjen exempelvis när det gäller behandling av sjukdomar i gula fläcken.

Kliniken är ett centrum för svensk näthinnekirurgi och här finns en av Sveriges sex hornhinnebanker. 

Högspecialiserade områden hos ögonkliniken på USÖ:

Avancerad glaukomkirurgi
Botox behandling av ögonrelaterade pareser
Dropped nucleus samt komplikationer i samband med kataraktkirurgi
Endoftalmit
Hornhinnekirurgi inkluderande hornhinnetransplantation
Kirurgisk behandling av diabetes komplikationer
Makulabehandling, PDT, laserbehandling
Makulakirurgi, makulahål, makula pucker, AMD, makulaödem, makulatraktion, optic pit.
Medicinsk eller kirurgisk behandling av kärlmissbildningar, (Coats, angiom, Lindau- von Hippel, korioidala hemangiom)
Näthinneavlossning inklusive PVR
Vitrektomi vid glaskroppsblödning av annan genes än diabetes
Vitreoretinal kirurgi hos barn
Ögontrauma


Sidan granskades den 7 juni 2018

Innehållsansvarig: Petra Hedlund

Publicerad av Louise Rosén