Högspecialiserade områden

På USÖ sker en målmedveten satsning på att bredda och utveckla den högspecialiserade vården. Ögonsjukvård är ett område vi kraftsamlar kring och där utvecklingen är stark.

Ögonkliniken USÖ har länge tillhört de främsta i landet. Idag finns vi i frontlinjen vad gäller hornhinnekirurgi och näthinnekirurgi.

Ögonkliniken vid USÖ har som enda klinik i Norden två toppmoderna operationsmikroskop med inbyggd OCT, som gör det möjligt att ytterligare förfina den mest högspeciliserade kirurgin.

Högspecialiserade områden hos ögonkliniken på USÖ:

Avancerad glaukomkirurgi
Botox behandling av ögonrelaterade pareser
Dropped nucleus samt komplikationer i samband med kataraktkirurgi
Endoftalmit
Hornhinnekirurgi inkluderande hornhinnetransplantation
Kirurgisk behandling av diabetes komplikationer
Makulabehandling, PDT, laserbehandling
Makulakirurgi, makulahål, makula pucker, AMD, makulaödem, makulatraktion, optic pit.
Medicinsk eller kirurgisk behandling av kärlmissbildningar, (Coats, angiom, Lindau- von Hippel, korioidala hemangiom)
Näthinneavlossning inklusive PVR
Vitrektomi vid glaskroppsblödning av annan genes än diabetes
Vitreoretinal kirurgi hos barn
Ögontrauma


Sidan granskades den 17 oktober 2018

Innehållsansvarig: Petra Hedlund

Publicerad av Louise Rosén