-

Ortopedkirurgiska kliniken

Ortopedkirurgiska kliniken har som mål att bedriva ortopedkirurgisk specialistsjukvård i en god arbetsmiljö med patientupplevd kvalitet och medicinska resultat som är jämförbara med de bästa som uppnås i landet.

Vid kliniken finns specialistkunnande inom vissa delar av frakturkirurgin, detta innebär att kliniken har ett regionansvar för denna typ av skador. Vid kliniken görs årligen cirka 18 000 besök, ca 3 000 operationer och drygt 2 000 patienter vårdas inneliggande. Kliniken är via jourverksamheten tillgänglig dygnet runt, året runt.

Vi deltar i sju landsomfattande kvalitetsregister och flera av dessa mäter både medicinska resultat och patientupplevd kvalitet.

Högspecialiserad vård

Vi utför de flesta ingrepp inom axelkirurgi. Som universitetssjukhus har vi specialiserat oss inom några ovanliga högspecialiserade områden, där det finns vinster med att bedriva en centraliserad sjukvård. Genom ett ömsesidigt samarbete med våra kollegor i regionen försöker vi sedan att sprida våra erfarenheter och kunskaper vidare.

Forskning i samarbete

Vi har ett nära samarbete med patologer och biomedicinare på USÖ. Genom samarbete bygger vi upp analysmetoder för att identifiera vilka mekanismer i immunförsvaret som ligger bakom exempelvis inflammationer i senor.


Sidan granskades den 25 januari 2017

Innehållsansvarig: Gunnar Bergentz

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren

Kontakta oss:

Verksamhetschef:
Ewald Ornstein

Telefon växel 019-602 10 00