Internationellt samarbete utvecklar nya tekniker inom hjärtsjukvården

Danska hjärtkirurger har nyligen besökt Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) för att lära sig den så kallade no-touch tekniken*.

Samtidigt inleds ett samarbete där de danska kollegorna delar med sig av sina kunskaper till thoraxkirurger och kardiologer på USÖ för att utveckla en ny hybridteknik**.

Thoraxkirurger i samarbete: Mats Dreifaldt, Per Hostrup Nielsen, Mikael Arbeus, Ivy Modrau och Domingos Souza.
Thoraxkirurger i samarbete: Mats Dreifaldt, Per Hostrup Nielsen, Mikael Arbeus, Ivy Modrau och Domingos Souza.

Samarbete med start i Barcelona

Samarbetet mellan USÖ och Universitetssjukhuset i Århus började vid en konferens i Barcelona. Den danska thoraxkirurgen Ivy Modrau visade stort intresse för no-touch-tekniken och som av en händelse kunde Mikael Arbeus, thoraxkirurg vid USÖ, replikera att detta var en metod som utvecklats vid hans egen klinik på USÖ av kollegan docent Domingos Souza.

Besök på USÖ för att ta hem no-touch tekniken

Under ett par dagar i slutet av mars besökte Ivy Modrau, tillsammans med kollegan och thoraxkirurgen Per Hostrup Nielsen, Kärl- Thoraxkliniken på USÖ för att lära sig och hämta hem no-touch tekniken till Danmark.

 - Hjärt- kärlsjukdom  är en av våra största folksjukdomar, säger Mikael Arbeus. Tack vare prevention, modern hjärtsjukvård och nya operationstekniker har prognosen successivt förbättrats. Ett led i denna utveckling är den i Örebro utvecklade no-touch tekniken.

Följs upp i multicenterstudie

Kärl-Thoraxkliniken på USÖ har sedan fem år tillbaka även ett tätt samarbete med det renommerade McMasters University, Hamilton i Canada i en stor internationell multicenterstudie som jämför kranskärlkirurgi med och utan hjärt-lungmaskin.

Ettårsresultaten som publicerades i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine i mars 2013 och visade lika goda resultat med båda dessa tekniker. Nu fortsätter detta samarbete i ytterligare en internationell multicenterstudie för att utvärdera no-touch tekniken.

Mycket goda resultat

Hittills har långtidsuppföljningar visat att no-touch tekniken har mycket goda resultat. Över 90 procent av patienterna har väl fungerande kärl efter 8,5 år, medan bara tre fjärdedelar som opererats med den konventionella metoden hade lika fina kranskärl.

Så goda resultat har man hittills inte kunnat uppnå med någon annan metod. Håller kärlen längre,  slipper patienterna flera påfrestande operationer samtidigt som det ger ekonomiska  besparingar för samhället.
 
- Vi har deltagit vid flera operationer och fått ta del av den nya operationsmetoden, säger Ivy Modrau. För oss handlar det nu om att lära ett nytt sätt att hantera den ven som flyttas från benet upp till hjärtat. Från Universitetssjukhuset i Århus kommer vi också att delta i den redan pågående multicenterstudien för att bidra till att utvärdera denna lovande teknik.

Heart-team – fortsatt utveckling på USÖ

Samarbetet mellan USÖ och Universitetssjukhuset i Århus kommer att utökas då kliniken från Örebro kommer att besöka Århuskliniken och inhämta de danska kunskaperna om den nya så kallade hybridtekniken.

Ivy Modrau och Per Hostrup Nielsen tillämpar Örebrometoden no-touch på hemmaplan vid Universitetssjukhuset i Århus. - Det nya arbetssättet innebär att vi kommer att arbeta efter ett heart-team koncept, säger Mikael Arbeus. Det betyder att thoraxkirurger och kardiologer arbetar nära tillsammans vid såväl utredning som behandling. På så sätt utnyttjas fördelarna inom respektive specialitet och behandlingsmetod och man individualiserar och optimerar ingreppen för varje patient.

Vi kommer att fortsätta utveckla våra kunskaper runt hybridmetoden, hämta hem den till USÖ och även delta i en multicenterstudie som ska påbörjas för att bidra till en långsiktig vetenskaplig utvärdering och uppföljning.

Genom vårt samarbete över lands- och specialitetsgränserna är förhoppningen att vi kan erbjuda bästa möjliga vård till våra kranskärlspatienter.

Fakta:

* No-touch tekniken innebär att de kärl från benen som flyttas till hjärtat i samband med kranskärlskirurgi tas fram med en skonsam kirurgisk teknik. Detta gör att de flyttade kärlen får en mycket bra kvalitet och hållbarhet.

Två randomiserade studier gjorda vid kliniken visar signifikant bättre funktion jämfört med konventionell kirurgi. Den senaste studien presenterades nyligen av Mats Dreifaldt på det stora thoraxkirurgiska STS-mötet i USA och publiceras inom kort.

** Hybridtekniken innebär att hjärtkirurger och kardiologer i samma ingrepp använder en skonsam hjärttkirurgisk teknik (JOPCAB) tillsammans med kateterburen teknik, för att uppnå bästa möjliga resultat vid behandling av kranskärlssjukdom.

För vissa patienter kan det räcka med endast JOPCAB vilket innebär att man gör ett mindre hudsnitt och inte behöver använda hjärt-lungmaskin. Den nya tekniken kan ge påtagliga fördelar i vårdtid, rehabilitering och långtidsresultat.


Sidan granskades den 14 januari 2014

Innehållsansvarig: Ulrika Julin

Publicerad av John Swensson