Ny metod provas för behandling av svår hjärtsvikt - USÖ först i Sverige

En ny behandlingsmetod vid svår hjärtsvikt utprovas i en större studie på Kardiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Thomas Kronvall och Fredrik Calais, kardiologer vid USÖ
 - Vi angriper sjukdomen på ett helt nytt sätt och använder genterapi. Två patienter har redan inkluderats i studien och de kommer att följas tätt framöver och utvärderas, berättar Thomas Kronvall och Fredrik Calais som är kardiologer på kliniken. 

 
- Metoden innebär att vi injicerar placebo eller aktiv substans direkt i hjärtats kranskärl i samband med kranskärlsröntgen, förklarar Fredrik Calais. Det aktiva ämnet är en del av ett DNA som ska påverka hjärtmuskelcellerna så att metabolismen och innehållet av kalcium förbättras inuti cellerna.

 - Kalcium är nämligen viktigt när hjärtmuskelcellerna ska arbeta och dra ihop sig så att hjärtat kan pumpa på bästa möjliga sätt. Vid hjärtsvikt är kalciumomsättningen i hjärtmuskelcellerna störd och man hoppas kunna förbättra detta med den nya substansen, säger Thomas Kronvall.

Tydlig tendens till förbättring

2011 genomfördes en mindre studie i USA på liknande sätt och man fick en tydlig tendens till förbättring hos de patienter som fick aktiv substans. Nu är en större studie i gång för att utvärdera mer säkert om substansen kan ha effekt vid hjärtsvikt.

Genterapi

Det unika med behandlingen är att läkemedlet injiceras direkt i hjärtats kärl och att det är en DNA-medierad princip – genterapi - som tillämpas.

 - Målet är i första hand att symptomen ska lindras och att orken ska förbättras men förhoppningsvis också att det ger en längre överlevnad, säger Thomas Kronvall.

Uttalade symtom

Patienterna som kan bli aktuella för att ingå i studien ska ha uttalade symptom och tydligt nedsatt pumpförmåga hos hjärtat. Patienterna bör ha en komplett och standardmässig hjärtsviktmedicinering insatt och eventuellt även så kallad ”hjärtsviktspacemaker”.

Först i Sverige

Studien genomförs i USA och Europa och totalt ingår 200 patienter i studien. I Sverige är tre större centra med i studien förutom USÖ är det också Danderyds sjukhus och Skånes universitetssjukhus som deltar.

 - Det är få hjärtcentra i Sverige som är tillfrågade att delta i studien. USÖ är den första i Sverige som testar metoden och den andra i Europa. Vi har visat tidigare att vi är duktiga på att sköta kliniska studier. Vi är bra på att noggrant följa koncept, har ordning och reda och en bra organisation på kliniken, säger Fredrik Calais.

Rätt patienter

I det här fallet handlar det om ett dyrt ämne som injiceras och det kan vara svårt att få tag på ”rätt patienter” att behandla. Det ska gå smidigt. De får inte vara immuna mot preparatet eller ha nedsatt njurfunktion.


Sidan granskades den 14 januari 2014

Innehållsansvarig: Petra Ekenstam

Publicerad av John Swensson