Nytt Aortacentrum startar på USÖ

Ett nytt Aortacentrum invigs nu på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) för att förbättra vården vid alla typer av sjukdomar i aorta (stora kroppspulsådern). Syftet är att med samlad högspecialiserad hjärt- och kärlkompetens kunna erbjuda bästa möjliga behandling av sjukdomar i aorta, oavsett var i aorta förändringen är lokaliserad.

En ingång för alla sjukdomar i aorta

Vid Aortacentrum kommer alla patienter med kända eller befarade sjukdomar i aorta att tas omhand multiprofessionellt mellan kardiolog, kärlkirurg och thoraxkirurg. Det innebär att patienter som lider av exempelvis aneurysm, rupturer eller medfödda missbildningar av aorta får en mycket god utredning och behandling av ett samlat kompetent team hjärt- och kärlspecialister.

Multidisciplinärt team

Behandling och prevention av aortasjukdomar har utvecklats snabbt inom kärl- och thoraxkirurgi liksom kardiologi, och det är därför naturligt att förena dessa specialiteter kring denna grupp av patienter. Patienter som förut behandlades på olika kliniker får nu en gemensam ingång, vilket också ska underlätta för remitterande läkare. Multidisciplinära team finns redan inom t ex cancer- och hjärtsjukvård, men för patienter med aortasjukdomar har samordningen varit sämre.

– Vi tror att det nära samarbete som redan finns på USÖ mellan kärlkirurger, thoraxkirurger och kardiologer utgör mycket goda förutsättningar att behålla och utveckla vården av aortasjukdomar, säger Anders Ahlsson, områdeschef Område Hjärta och kärl. Det blir också enklare för remittenter som kan skicka patienter direkt till Aortacentrum, utan att behöva ta ställning till vilken typ av specialist som bäst eller först bör bedöma patienten.

Invigningen av Aortacentrum äger rum på USÖ den 15 januari.

För mer information kontakta områdeschef Anders Ahlsson.
Tel: 019-602 10 00


Sidan granskades den 14 januari 2014

Innehållsansvarig: Anders Ahlsson

Publicerad av John Swensson

Kontakt

Områdeschef
Anders Ahlsson
Tel: 019-602 10 00

Länkar