”Svensk revolution av klinisk forskning”

Dagens Medicin har rankat årets viktigaste forskningsnyheter i världen.

Ole FröbertPå femte plats kommer Taste-studien författad av Ole Fröbert, kardiolog och adjungerad professor på USÖ. Vid årets ESC-kongress i Amsterdam kunde han visa att trombaspiration, som är en vanlig åtgärd vid stora hjärtinfarkter inte har någon nytta alls.

Forskarna häpnade
Dagens medicin konstaterar att det som de utländska forskarna häpnade mest över var att ”svenska forskare på bara några år lyckats svänga ihop och publicera en randomiserad studie där nästan samtliga aktuella patienter i Sverige ingick, och dessutom till en låg kostnad. Detta var möjligt tack vare IT-plattformen och täckningsgraden i det svenska Scaar-registret.” (Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Register.)

Grattis till framgången, hade du väntat dig ett sådant genomslag?
– Nej, det var inte väntat. Det här är nog större än vi trodde från början. Men i en artikel inför publiceringen av studien skrev två världsledande forskare ett så kallat Perspective där de kallade studien för ett paradigmskifte.

– Man citerade bland annat Roosevelt när han sa: "Gör vad du kan, med det du har, var du är.” De menade att idag har vi inte längre råd att göra randomiserade studier som kostar tiotals eller hundratals miljoner dollar när vi har register och andra kraftfulla digitala plattformar som kan göra samma sak. I dag kan det vara möjligt att utforma och genomföra stora studier med vad vi har: större uppgifter och mindre budgetar.

Det handlade alltså inte bara om ifall man ska suga ut proppen eller inte vid en hjärtinfarkt utan det handlar om hur smidigt man kan använda registret. Scaar-registret ger oss 100 procent koll. Vi registrerar allt inom svensk hjärtsjukvård.

Kan man använda den här metoden till fler undersökningar?
– Ja det kan man absolut och vi håller redan på. Just nu tar vi reda på om det är bra eller inte med syrgas vid hjärtinfarkt. Det går att ställa en simpel fråga och få ett klart svar. Det finns många frågeställningar i framtiden att titta på.

Till rankningslistan i Dagens Medicin


Sidan granskades den 14 januari 2014

Innehållsansvarig: Petra Ekenstam

Publicerad av John Swensson

Fakta om Taste-studien

I Ole Fröbert studie medverkade samtliga svenska sjukhus som utför ballongvidgningar av akuta hjärtinfarkter. Totalt ingick 7 244 patienter med akut hjärtinfarkt med ST-höjning på EKG. Hälften lottades till att genomgå trombaspiration före ballongvidgning och insättande av stent i det drabbade kranskärlet.

Vid trombaspiration sugs blodproppen i kranskärlet bort med hjälp av ett särskilt instrument. Ole Fröbert och hans kollegor konstaterar att överlevnaden 30 dagar efter hjärtinfarkten var densamma, runt 97 procent, oavsett om patienter fått trombaspiration eller bara ballongvidgning.

- Våra data kommer sannolikt innebära att den här metoden utförs betydligt mindre ofta i framtiden, säger Ole Fröbert. I dag utförs trombaspiration vid runt hälften av alla ST-höjningsinfarkter i Sverige.

Läs mer om Taste-studien