Avancerad cancerkirurgi centraliseras till USÖ och Malmö

All avancerad kirurgi vid peniscancer i landet ska centraliseras till Universitetssjukhuset Örebro och Skånes universitetssjukhus i Malmö. Det har Sveriges landsting och regioner enats om i samverkansorganisationen Regionala Cancercentrum i Samverkan. Beslutet är en följd av den nationella cancerstrategin som verkar för att vården av ovanliga och särskilt svårbemästrade cancersjukdomar ska koncentreras till färre vårdgivare.

– Att Universitetssjukhuset Örebro får det här nationella uppdraget är ett erkännande av USÖ:s spetskompetens och utvecklingskraft, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordförande. Det är också glädjande att det råder politisk enighet över landet om det här beslutet. Arbetet med att koncentrera delar av cancervården, så kallad nivåstrukturering, är ett viktigt pågående arbete på såväl nationell som regional nivå för att uppnå de bästa behandlingsresultaten i cancervården.

130 män drabbas årligen

Peniscancer är en förhållandevis ovanlig tumör. I Sverige drabbas cirka 130 män årligen, varav 40-50 behöver avancerad kirurgi. Sjukdomen är vanligast mellan 60 och 70 års ålder. Den exakta uppkomstmekanismen är oklar, men humant papillomvirus (HPV) är starkt bidragande. Detta är i likhet med exempelvis livmoderhalscancer hos kvinnor. Behandlingsalternativen var tidigare få, men under de senaste decennierna har de kirurgiska möjligheterna utvecklats.

Vinst för patienterna

– Vi är stolta över att få det här förtroendet, det är ett erkännande att vi har en mycket bra verksamhet, säger Ove Andrén, verksamhetschef, Urologiska kliniken. Vi har på kliniken en tradition och mångårigt intresse av diagnostik, behandling och forskning kring peniscancer. Det här innebär nu ett påtagligt ökat uppdrag där vi kommer att utföra 80-100 operationer om året. Den stora vinsten är förstås för patienterna. Att koncentrera avancerad kirurgi till färre händer ger bättre resultat.

Kontakt:

Marie-Louise Forsberg-Fransson
Landstingsstyrelsens ordförande
Telefon: 070-515 74 09

Ove Andrén
Verksamhetschef, urologiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Telefon: 070-343 9913


Sidan granskades den 4 juni 2014

Publicerad av John Swensson