Premiär för ny slags handledsprotes på USÖ

En ny generation av handledsproteser har designats och utvecklats på Handkirurgiska kliniken på USÖ. Utvecklingen har skett i samarbete med ett amerikanskt företag och den ansedda Mayokliniken i Minnesota, USA. Kliniken är en av världens mest kända verksamheter inom sjukvård och medicinsk forskning.

Den nya handledsprotesen har Handkirurgiska kliniken på USÖ utvecklat tillsammans med Mayokliniken i Rochester, Minnesota i USA.

– Den Handkirurgiska kliniken på USÖ är den klinik i västvärlden som har mest erfarenhet av handledsproteskirurgi, säger Kurt Pettersson, verksamhetschef på Handkirurgiska kliniken. Att just vi har fått vara med och utveckla denna protes betyder att vi är en klinik i världsklass inom detta område.

För reumatiker

Protesen kommer att kunna användas av reumatiker eller av personer som har drabbats av olika slags förslitningsskador.

Kurt Pettersson, verksamhetschef på Handkirurgiska kliniken vid USÖ, menar att USÖ-kliniken idag betraktas som en auktoritet både när det gäller proteskirurgi och frakturkirurgi.– Den nya protesen avser att ge användaren en mycket bättre rörlighet samtidigt som vi hoppas på en minskad risk för proteslossning jämfört med tidigare proteser. Vi räknar också med en ökad hållbarhet och det går också att byta delar på ett enklare sätt än med andra proteser. Vi har utvecklat protesen efter analys och samlad erfarenhet från vårt i särklass största patientmaterial.

Fria händer

Kurt Pettersson blev tillfrågad av en representant från ett amerikanskt läkemedelsföretag om han ville vara med och utveckla en ny slags handledsprotes. Sedan har han i stort sett fått fria händer. Än så länge är protesen enbart testat i ett biomekaniskt laboratorium där protesen opererats in på armar efter avlidna personer. Men på tisdag 14 oktober är det dags för den första riktiga patienten.


Kontaktuppgifter

Kurt Pettersson
Verksamhetschef på Handkirurgiska kliniken vid USÖ
Tel: 070-2955190, 019-6025190

 


Sidan granskades den 13 oktober 2014

Innehållsansvarig: Petra Ekenstam

Publicerad av John Swensson