Traumautbildning i SydAfrika 2017 referat av Maria Vikström